Biogeochemie en natuurkwaliteit

Datum aanvang cursus: 
dinsdag, 1 december, 2015 - 09:30 tot donderdag, 3 december, 2015 - 17:00

De inschrijving voor deze cursus staat nog open tot 24 november a.s.!

De kwaliteit van (natte) natuur wordt in belangrijke mate gestuurd door biogeochemische processen. Denk daarbij aan processen als ijzer- en sulfaatreductie, die een effect hebben op de binding van fosfaat in de bodem. Of processen als nitrificatie en denitrificatie die de beschikbaarheid van stikstof beïnvloeden en de vorm waarin anorganisch stikstof voor planten aanwezig is. Kennis van deze biogeochemische processen is essentieel om de oorzaken voor achteruitgang in natuurkwaliteit te herkennen, maar ook om de juiste herstel- en/of beheermaatregelen te bepalen.

Om kennisuitwisseling tussen onderzoek en beheer te stimuleren organiseert Onderzoekcentrum B-WARE, in samenwerking met de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, een cursus waarbij de belangrijkste biogeochemische processen in onze natuur centraal staan. De biogeochemische cycli van elementen als stikstof, fosfor, zwavel, ijzer en koolstof worden uitgebreid behandeld, maar ook zuurgraad (pH) en verschillende buffermechanismen in bodem en water. Daarnaast komt de relatie tussen biogeochemische processen en de diverse ver-thema’s (o.a. verdroging, verzuring en vermesting) aan bod.

Cursusinformatie

Inschrijfformulier:

Biogeochemie en natuurkwaliteit

U kunt zich met dit formulier opgeven voor de cursus 'Biogeochemie en natuurkwaliteit’. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding. Circa vier weken voor aanvang van de cursus ontvangt u nadere informatie.

Contactgegevens
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.