Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond (geannuleerd!)

Datum aanvang cursus: 
woensdag, 21 september, 2016 - 09:30

Vanwege onvoldoende belangstelling hebben we helaas moeten besluiten om deze cursus te annuleren. U kunt via het onderstaande inschrijfformulier laten weten dat u interesse heeft in deze cursus, zodat wij u hierover op de hoogte kunnen houden.


Kennis is toepasbaar voor o.a. PAS, Natura 2000, Kaderrichtlijn Water, SKNL en uitvoering soortenbeleid

Het ontwikkelen van soortenrijke nieuwe natuur op voormalige landbouwgronden verloopt vaak moeizaam. Als gevolg van het vroegere landbouwkundig gebruik zijn veel van deze gebieden, geëgaliseerd, sterk ontwatert en ernstig verrijkt met nutriënten, waarbij vooral fosfaat een groot probleem blijkt te vormen. Voor een succesvolle herinrichting van voormalige landbouwgebieden, veelal op perceelsniveau, zijn meerdere aspecten van belang. Het begint bij een goede kennis van het functioneren van het historische- en actuele landschap op systeem- en planniveau. Door kennis uit verschillende vakgebieden in beeld te brengen en te integreren, kan een gedegen kansen- en knelpuntenanalyse voor het plangebied worden opgesteld.

In deze praktijkgerichte cursus, georganiseerd door Onderzoekcentrum B-WARE in samenwerking met de Unie van Bosgroepen en de Radboud Universiteit, wordt ingegaan op de sturende factoren en processen op verschillende schaalniveaus bij de ontwikkeling van nieuwe natuur. Een belangrijk onderdeel is de relatie tussen bestaande natuurgebieden en in te richten aangrenzende of inliggende landbouwgronden. Vanuit landschapsschaal wordt ingezoomd op het niveau van het plangebied, waarbij theoretische achtergronden (beschrijving van landschapsecologische factoren en bodemchemische processen) uitgebreid aan bod komen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan praktijkgerichte onderwerpen zoals het geven van handvatten voor het bepalen van de kansrijkdom van een terrein en de succes- en faalfactoren tussen onderzoek en de uitvoering, dit zowel binnen als buiten!

Cursusinformatie

Inschrijfformulier:

Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond (geannuleerd!)

U kunt met dit formulier aangeven dat u interesse heeft in de cursus 'Natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond (geannuleerd!)’. Wij houden u dan op de hoogte van ontwikkelingen rond deze cursus.

Contactgegevens
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.