Waterplanten en waterkwaliteit

Datum aanvang cursus: 
woensdag, 8 juni, 2016 - 09:30

De kwaliteit van het water en de onderwaterbodem bepalen in belangrijke mate welke waterplanten er kunnen voorkomen. Omgekeerd kan op basis van de waterplantensamenstelling een goede indicatie gekregen worden van de waterkwaliteit. Sinds de sterke achteruitgang van de kwaliteit van het aquatische milieu in de vorige eeuw, is veel kennis ontwikkeld over de factoren en processen die de waterkwaliteit sturen. Met behulp van deze kennis is het mogelijk om de oorzaken voor achteruitgang te herkennen en kunnen aangetaste wateren en waterplantenbegroeiingen succesvol worden hersteld en beheerd. Wie de ecologie van onze waterplanten kent en regelmatig buiten rondloopt, kan vrijwel alle belangrijke veranderingen in waterkwaliteit herkennen.

Om kennisuitwisseling tussen onderzoek en beheer te stimuleren organiseert Onderzoekcentrum B-WARE, in samenwerking met de afdeling Aquatische Ecologie en Milieubiologie van de Radboud Universiteit Nijmegen, een cursus waarbij uitgebreid wordt ingegaan op de relatie tussen waterplanten en waterkwaliteit. Onderwerpen die in deze cursus aan bod komen zijn het herkennen van soorten, welke eisen ze stellen aan de waterkwaliteit, (biogeo)chemische processen die van invloed zijn op de waterkwaliteit, aantastingen, herstel en beheer van wateren en tenslotte de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Cursusinformatie

Inschrijfformulier:

Waterplanten en waterkwaliteit

U kunt zich met dit formulier opgeven voor de cursus 'Waterplanten en waterkwaliteit’. U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanmelding. Circa vier weken voor aanvang van de cursus ontvangt u nadere informatie.

Contactgegevens
Facturatie
(indien van toepassing)
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Beeld-CAPTCHA
Voer de tekens in die op de afbeelding worden getoond.