Expertise

De afwisseling in samenstelling van bodem en water is het fundament onder onze soortenrijke natuur. Ze beïnvloeden onder andere de waterhuishouding en belangrijke biologische en chemische processen, waardoor elke plek weer geschikt is voor andere soorten. Om een soortenrijk landschap in stand te houden of te herstellen is zowel inzicht in deze basale processen als maatwerk per locatie essentieel. Deze combinatie is de specialiteit geworden van Onderzoekcentrum B-WARE, een spin-off bedrijf van de Radboud Universiteit Nijmegen. De resultaten van ons wetenschappelijke en toegepaste onderzoek dragen direct bij aan het ontwikkelen van nieuwe inzichten in het natuur- en waterbeheer.

Onderzoekcentrum B-WARE heeft o.a. expertise op het gebied van: