Nieuws

Recentelijk is in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Pollution een artikel verschenen over broeikasgasemissies uit slib in baggerdepots. Hieraan hebben onze collegae Gijs van Dijk en Fons Smolders meegewerkt.

Het onderzoek heeft aangetoond dat door permanente inundatie de emissie van CO2 afneemt. Onder permanente inundatie kan het toedienen van zeoliet aanvullend tot een verlaagde N2O flux leiden.

Recent is in het Vakblad Natuur Bos Landschap een artikel uitgekomen van onze collega Emiel Brouwer, in samenwerking met Gert-Jan van Duinen, over de resultaten van OBN onderzoek naar de nutriëntenkringloop in, en herstel van, vochtige bossen.

Recent is onderstaand wetenschappelijk artikel verschenen door Ralph J.M. Temmink en medeauteurs, waaronder onze collegae Gijs van Dijk, Adam Koks en Fons Smolders.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een voormalig hoogveengebied in NW Duitsland dat sinds 1950 wordt gedraineerd, bemest en gebruikt als grasland. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in een 16 ha groot deelgebied (veendikte 2-2,5 m) binnen dit voormalig hoogveengebied. Tien jaar geleden is hier de bemeste toplaag verwijderd, hebben vernattingsmaatregelen plaatsgevonden en zijn veenmosfragmenten toegediend.

B-WARE Research Centre besloot in mei 2023 een quick-scan uit te voeren naar de mogelijke vorming van toxisch acrylamide uit het granuliet dat in het verleden onafgedekt is aangebracht in de Kraaijenbergse Plassen. Dit vanwege de door de lokale bevolking geuite (terechte) ongerustheid over de veiligheid van het zwemwater in de plassen die op steenworp van B-WARE zijn gelegen.

Recent is onderstaand wetenschappelijk artikel verschenen over onderzoek uitgevoerd door collega Daniël Tak en medeauteurs (Renske Vroom, Robin Lexmond, Leon P.M. Lamers, Bjorn Robroek en Ralph J.M. Temmink). Dit vormde een onderdeel van zijn stage bij de afdeling Aquatic Ecology & Environmental Biology van het Radboud Institute for Biological and Environmental Sciences (RIBES). En nu is deze kanjer bij ons in dienst en blijft hij bij B-WARE Research Centre nog doorwerken aan dit onderwerp.

We zijn op zoek naar een enthousiaste en communicatieve medewerker (16-32 uur) om ons te ondersteunen bij personeelszaken en financiën. Geïnteresseerd? Kijk dan even op onze vacaturepagina. Reageren op deze vacature is mogelijk tot en met vrijdag 30 juni 2023.

In Trouw verschenen: "Er zou een verdroogd veengebied ter grootte van 13 maal Nederland opnieuw moeten worden vernat, willen we onze klimaatdoelen van Parijs halen".

Aandacht in de media voor belangrijke resultaten van het Wetscape project, waaraan enkele medewerkers van B-WARE Research Centre (Gijs van Dijk, Adam Koks, Fons Smolders) werken. De resultaten zijn onlangs ook gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Ambio.

Bron: bericht van 6 juni 2023 op LinkedIn.

Recent is een artikel gepubliceerd, in het wetenschappelijke tijdschrift Ambio, waaraan onze collegae Gijs van Dijk, Adam Koks en Fons Smolders hebben meegewerkt.

Een mooie filmpje van Natuur en zo (L1) waar beheerder Michael van Roosmalen (het Limburgs Landschap) vertelt over het verminderd verjongen van jeneverbes in de Maasduinen en welke maatregelen er reeds zijn getroffen om dit te verbeteren. Dit filmpje laat heel mooi zien waar Het Limburgs Landschap en B-WARE Research Centre sinds 2009 samen aan hebben gewerkt wat betreft onderzoek aan jeneverbes.

In het tijdschrift Landschap is het artikel "Moerasontwikkeling op voormalig landbouwgrond" verschenen geschreven door collegae Jim de Fouw e.a.

Dit artikel beschrijft de resultaten van onderzoek naar de kwaliteit en potenties van jonge moerassen die zich hebben ontwikkeld op voormalige landbouwgronden. Het onderzoek is uitgevoerd in een twaalftal gebieden in Nederland. Of moerasontwikkeling succesvol is hangt af van de vooraf geformuleerde doelstelling waarbij voor diverse gebieden doelen zijn gesteld ten aanzien van doelsoorten in het kader van Natura 2000.

Pagina's