In de media

Op deze pagina staan korte berichten en videofragmenten over onderzoek waaraan Onderzoekcentrum B-WARE heeft (mee)gewerkt.

Brede geelgerande waterroofkever

Artikel in het Dagblad van het Noorden (18 juli 2016) over ecologisch onderzoek aan de in Nederland uitgestorven gewaande Brede geelgerande waterroofkever.

Zuurstofsuppletie Ouderkerkerplas

Film van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht over de effecten van zuurstofsuppletie op de waterkwaliteit van de Ouderkerkerplas. Onderzoekcentrum B-WARE heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de monitoring van de effecten van zuurstofsuppletie.

 

Veenmosorchis

Naar aanleiding van het lustrum van B-WARE in 2013, werd een prijsvraag uitgeschreven waarbij een onderzoek ter waarde van € 5.000,- beschikbaar werd gesteld voor de inzender van de meest prikkelende onderzoeksvraag. De prijsvraag werd gewonnen door Landschap Noord-Holland met hun vraag over de abiotische standplaatseisen van de Veenmosorchis (Hammarbya paludosa). Op basis van (hydro)chemische analyses op huidige groeiplaatsen van de Veenmosorchis werd meer inzicht verkregen in de abiotische standplaatseisen van deze soort. Het onderzoek werd in samenwerking met Landschap Noord-Holland en vele beheerders en experts uitgevoerd.

In het radio-programma Vroege Vogels werd aandacht aan het onderzoek besteed en in december 2014 is de rapportage over het onderzoek verschenen.

 

Boomsterfte door bodemverzuring

Artikel in het Brabants Dagblad van 1 november 2014 over boomsterfte in Tilburg. Onderzoekcentum B-WARE heeft recentelijk onderzoek gedaan naar Eikensterfte en de rol van bodemverzuring hierbij.

BAGGERNUT

Instructiefilm van STOWA over het bemonsteren van bodemvocht. Deze film is gemaakt in het kader van het Watermozaiek onderzoeksproject BAGGERNUT (maatregelen BAGGERen en NUTriënten). Voor meer informatie over dit project zie de projectpagina op onze website.

Flexibel peil

Film van STOWA over de belangrijkste resultaten van het Watermozaïek onderzoeksproject Flexibel Peil, waaraan Onderzoekcentrum B-WARE heeft bijgedragen.

Tijdelijke droogval

Film van STOWA over de belangrijkste resultaten van het Watermozaïek onderzoeksproject Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel, waaraan Onderzoekcentrum B-WARE een bijdrage heeft geleverd.

Wormer- en Jisperwater

Film van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over de verbetering van de waterkwaliteit in het veenweidegebied Wormer- en Jisperveld. Onderzoekcentrum B-WARE heeft experimenteel onderzoek gedaan naar de sturende factoren bij de vorming van bagger en uitspoeling van nutriënten. Voor meer informatie zie de projectpagina op onze website.

Paludificatie

Film van de ARD (in het Duits!) over het kweken van veenmossen op voormalige landbouwgronden door de Universiteit van Greifswald. De Radboud Universiteit Nijmegen en Onderzoekcentrum B-WARE monitoren op de onderzoekslocatie de waterkwaliteit.